viernes, 11 de mayo de 2012

Fem la Fira Gran + Gran: Si has nascut en els 50's JA JOGUES EN la zona sen...

Fem la Fira Gran + Gran: Si has nascut en els 50's JA JOGUES EN la zona sen...: El Qorner dels Nous Bancs de Catalunya un núvol de bancs ha nascut amb els estalvis de tots aquells qe han nascut en la decada dels 50...

Buscar en este sitio

No hay comentarios:

Publicar un comentario